Disclaimer


Algemeen.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. DutchMarco en MenR, de makers, zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan, of is ontstaan, door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De websites met in het website-adres de namen Dutchmarco, MenR, MenRamerika, MenR.amerika en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Gebruik van genoemde websites blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden.

Geen aansprakelijkheid.
De makers zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet vertrouwelijke uitwisseling van informatie via de e-mailfunctie. De makers zijn ook niet aansprakelijk voor de contacten die hieruit voortvloeien.
De makers sluiten aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade), die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan.
De makers kunnen niet garanderen, dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Externe links.
Deze website bevat links naar websites, die niet door de makers worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. De makers controleren de inhoud van deze websites niet en kunnen dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet, dat de makers specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.

   


luchtballon