header dag 11 - kerk van Aggersborg © copyright dutchmarco

  REISVERSLAG VAN 2 WEKEN VAKANTIE IN DENEMARKEN DAG 11 - zondag 27 augustus 2006  

17 augustus - 3 september 2006
-  VOORWOORD
-  DAG 1 - naar Leeuwarden
-  DAG 2 - naar Meldorf (D)
-  DAG 3 - naar Trend (DK)
-  DAG 4 - Farsø en omgeving
-  DAG 5 - Rebild
-  DAG 6 - Vitskøl klooster
-  DAG 7 - Skagen
-  DAG 8 - een dag thuis
-  DAG 9 - Silkeborg
-  DAG 10 - Farsø en Aars
-  DAG 11 - Løgstør
-  DAG 12 - rondje Limfjord
-  DAG 13 - Hobro
-  DAG 14 - Aalborg
-  DAG 15 - Viborg
-  DAG 16 - Ertebølle
-  DAG 17 - naar Meldorf (D)
-  DAG 18 - terug naar huis
-  LINKS
-  GASTENBOEK
-  NAAR DUTCHMARCO.COM
Deense vlag
De vlag van Denemarken
is rood met een wit
Scandinavisch Kruis.
Zij wordt ook Dannebrog
genoemd, Deens voor
Deense banier of Deens
doek. De Deense vlag is
de oudste nationale
vlag ter wereld, die nog
steeds in gebruik is.
Landkaart van Denemarken
Landkaart van
Denemarken
© 2006 dutchmarco

all rights reserved


Naar het Limfjord Museum en de plek van een voormalige Vikingburcht.

De dag begint flink bewolkt en alles is buiten nat. Vanochtend heeft het in alle vroegte dan ook behoorlijk geregend.
Op het huisje nummer 12, waar wij op uitkijken, rookt de schoorsteen als op een stoomboot, die flink onder stoom ligt. Daar hebben de mensen zeker de houtkachel aangestoken.
Bij ons in huis is het niet zodanig koud, dat wij het nodig vinden om iets met de verwarming of kachel te doen.
In de tweede helft van de morgen trekt de hemel helemaal dicht en begint het langdurig hard te regenen.

Limfjord Museum aan het Frederik VII-kanaal © copyright dutchmarco

Limfjord Museum aan het Frederik VII-kanaal.

Toch besluiten wij niet de hele dag thuis te blijven en pakken de auto en rijden naar het noorden. Het is droog als wij naar de plaats Løgstør gaan.
Daar bevindt zich aan de westzijde van deze plaats het Limfjordmuseet (Limfjord Museum).
Vroeger stonden het westelijke en het oostelijke deel van wat nu de Limfjord heet, niet met elkaar in verbinding. Er was geen open doorgang.
In het midden van de 19de eeuw heeft men bij Løgstør het vier kilometer lange "Frederik VII"-kanaal gegraven, om een verbinding tot stand te brengen tussen die twee delen van de Limfjord.
Later heeft de zee bij de plaats Aggersund zelf een open verbinding gemaakt. Het water heet hier ook Aggersund en is betrekkelijk smal, terwijl de Limfjord naar het westen toe een brede binnenzee is. Na die doorbraak is het kanaal voor de scheepvaart gesloten. Nu wordt het nog in stand gehouden ter herinnering aan de scheepvaart en ingenieurskunst van de 19de eeuw en kunnen plezierjachten er in afmeren.
Om de scheepvaart door het kanaal in de gaten te houden en tol te heffen, woonde er destijds aan het kanaal de kanaalvoogd. In zijn huis is nu het Limfjord Museum gehuisvest.
Om daar te komen moeten wij over de oudste, uit 1861 daterende, draaibrug van Denemarken lopen, die over het kanaal ligt. Nu het droog is, lopen wij voordat wij het museum in gaan, eerst wat rond in de buurt van het gebouw en het deel van het kanaal, waar nu de plezierjachten liggen. Daarbij hebben wij een mooi uitzicht over de fjord.
Het is maar goed, dat wij deze volgorde aanhouden, want als wij het museum ingaan, begint het te regenen en dat houdt voorlopig niet op.
Dit Limfjord Museum is een maritiem museum, dat vooral betrekking heeft op de visserij en de scheepvaart in deze fjord. Ook wordt er aandacht besteed aan het loodswezen en de strandjacht.

Scheepsmodel in het Limfjord Museum © copyright dutchmarco
Scheepsmodel in het Limfjord Museum.
Reliëfkaart van de Limfjord © copyright dutchmarco
Reliëfkaart van de Limfjord.

Zeilscheepje © copyright dutchmarco
Zeilscheepje.
Lokvogels van de strandjager © copyright dutchmarco
Lokvogels van de strandjager.

Bij de entree krijgen wij, netjes in een plastic mapje, een print met Nederlandse uiteenzetting per museumkamer, van al datgene dat er te zien is. Hetgeen er tentoongesteld wordt, zijn tekeningen, foto's en een reliëfkaart van de Limfjord, scheepsmodellen, originele scheepjes, duikerspak met luchtpomp, kleding, gereedschap en netten van de vissers, foto's en schilderijen van vissers(vrouwen) en schepen, lokvogels + geweer van een strandjager en de gereedschappen om munitie te maken, logboek van de loods en ijk- en meetinstrumenten van visserijcontroleurs.

Schilderij Løgstør's scheepsvloot © copyright dutchmarco

Schilderij "Løgstør's scheepsvloot".

Op de bovenverdieping is een fototentoonstelling over de wateroverlast, die de plaats Løgstør heeft gehad, tijdens heftige stormen. Een aantal keer is een gedeelte van deze plaats flink onder water gelopen. Bovendien wordt er op een TV een documentaire getoond over de storm met orkaankracht, die op 9 januari 2005 een ravage aanrichtte in deze plaats en ook toen stond het water hoog in de straten. Daarbij werden schepen op de wal geslagen en daken van bedrijven afgerukt.
Het ziet er allemaal netjes onderhouden en goed gedocumenteerd uit.

Zeilscheepje © copyright dutchmarco Scheepje © copyright dutchmarco

Achter het hoofdgebouw is een binnenplaatsje en daarachter liggen in een bijgebouw nog een aantal visserszaken, waaronder een aantal bootjes. Ik zou mij zo kunnen voorstellen, dat men die nog een keer wil opknappen, want die kunnen wel wat onderhoud en een lik verf gebruiken.

Na het bezoek aan dit museum gaan wij nog iets verder naar het noorden en rijden over de brug, die over het water de Aggersund ligt. Daarmee komen wij op het noordelijke deel van Jutland, dat hier Hanherred heet. Bij het plaatsje Aggersund gaan wij even westelijk en komen bij Aggersborg.
Daar is in het landschap een met gras begroeide verhoging in ronde vorm te zien, waar eens een Vikingburcht heeft gestaan, die in ongeveer het jaar 980 is gebouwd. Aggersborg was de grootste Vikingburcht van Denemarken.
Deze versterking had, inclusief de gracht er omheen, een diameter van 288 meter. De omwalling was 240 meter in diameter. De aarden wal, waarop een houten omheining stond, was destijds ongeveer 8 meter breed, 4 meter hoog, met een gracht van zo'n 1,30 meter diep. De huidige wal is lager en werd in 1990 aangelegd, om de ligging van de oorspronkelijk wal aan te duiden. De vier toegangswegen in kruisvorm liepen door tunnels, die in de wal waren aangebracht. De burcht werd in de jaren 1945, 1947 en 1948 opgegraven.
Binnen de omwalling hebben 48 langhuizen gestaan van elk 32,5 meter lang en 8,5 meter breed, genoeg om ongeveer 5.000 personen te herbergen tijdens een belegering.
Van de burcht en de huizen is nu niets meer te zien, het is een open grasvlakte. Vanaf de verhoging kijken wij ook weer uit op de Limfjord.

Begroeide verhoging in het vlakke landschap © copyright dutchmarco

Begroeide verhoging in het vlakke landschap.
  

Er staan in het terrein een paar borden met uitleg en die zet ik op de foto. Ik toon ze hieronder, waardoor het één en ander door de afbeeldingen wat duidelijker wordt.

Over de Vikingburcht Aggersborg © copyright dutchmarco

  

Over de Vikingburcht Aggersborg © copyright dutchmarco

  

Nu staat er aan de zijkant van de omwalling een gebouwtje, waarin door middel van diverse diorama's met uitleg het één en ander over het leven van de vroegere bewoners wordt uitgebeeld. Ik vind al hetgeen wij hier zien erg interessant.
Door het bezoek aan dit gebied komen herinneringen van de geschiedenislessen op school weer bij mij boven en vind ik het wel gepast om een stukje tekst te wijden aan dit volk. Met behulp van een aantal Wikipedia-teksten zet ik hier iets neer in een kader onder de afbeeldingen van de diorama's.

Diorama over Aggersborg © copyright dutchmarco

  

Diorama over Aggersborg © copyright dutchmarco Diorama over Aggersborg © copyright dutchmarco

  

Over de Vikingen, een klein stukje geschiedenis.

De Vikingen, ook wel Noormannen genoemd, waren Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken. In veel gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen beide termen, waarbij de term Noormannen staat voor de gehele bevolkingsgroep, terwijl met de term Vikingen slechts het zeevarende deel van die groep wordt bedoeld dat vanuit Scandinavië Europa introk.
Over de oorsprong van het woord "Viking" bestaan tal van theorieën. Zo zou het woord afkomstig zijn van het woord "víc" of "wi:k", dat vertaald wordt als fjord, baai, rover of handelaar. Volgens sommige theorieën zou met Víc (Vík) specifiek het stuk zee tussen het zuiden van Noorwegen en het zuiden van Zweden, waarvan het grootste deel tot het huidige Skagerrak behoort, worden aangeduid. Ook wordt het woord in verband gebracht met West-Noorse termen die gebruikt werd tegen het einde van de Vikingperiode: "vikingr" en "viking" betekenen zoveel als "iemand, die op zee vecht", "rover", "schermutselingen" of "oorlog op zee".

Vroeger hebben wij op school tijdens de geschiedenisles gehoord over de rooftochten van de Vikingen en Noormannen en zij zijn bij ons vooral bekend als plunderende krijgers, maar dat is een onvolledig beeld. Naast krijgers waren ze tevens ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, handelaars en scheepsbouwers. De Vikingen werden voor het eerst in 789 gesignaleerd en begonnen hun beruchte rooftochten in 793 met de plundering van het klooster op het eiland Lindisfarne, voor de noordoostelijke kust van Engeland.

De Noorse Vikingen voeren naar het westen en koloniseerden IJsland en Groenland. Rond het jaar 1000 werd zelfs de oostkust van het huidige Canada ontdekt door Leif Eriksson, de zoon van Erik de Rode. (Erik de Rode (950 - 1003; Oud-IJslands: Eiríkr Rauði; Noors; Eirik Raude), zo genoemd vanwege zijn rode haar, was de stichter van de eerste Scandinavische nederzetting op het eiland, dat tegenwoordig Groenland heet.)
In het pas ontdekte Canadese gebied werd een kleine kolonie gesticht.

viking

De Deense Vikingen teisterden het vasteland van West-Europa met hun plundertochten. Een groot deel van Engeland kwam in hun macht, Normandië heeft zijn naam aan de Deense Noormannen te danken en de invloed van de Vikingen strekte zich zelfs uit tot grote delen van de Middellandse Zee. Aanvankelijk leek het alsof niemand de Vikingen kon weerstaan. Dit kwam vooral door het verrassingseffect van de invallen en door de snelheid waarmee ze werden uitgevoerd. Een berucht geval van voortdurende agressie van de Vikingen was Dorestad - vlakbij het huidige Wijk bij Duurstede - een havenstad aan de Rijn in Nederland. Deze stad werd vanaf 834 jaren achtereen geplunderd.
Na verloop van tijd ontwikkelden de "slachtoffers" van de Vikingen een betere verdediging tegen de aanvallen. Dat kwam door een betere organisatie en doordat men begon met het bouwen van verdedigingswerken, zoals versterkte burchten, die door aanvallers bijna niet in te nemen waren. Toen de Vikingen zo steeds meer nederlagen te verduren kregen, en nadat hen een gebied aan de monding van de Seine was gegeven (het huidige Normandië), werd met de Vikingen definitieve vrede bereikt in Vlaanderen.

De Zweedse Vikingen richtten hun aandacht op de Baltische gebieden, en vooral naar Rusland, waar zij belangrijke nederzettingen stichtten zoals Staraja Ladoga, Novgorod en Kiev. Ze gebruikten de Russische rivieren als verkeersaders naar het rijke Constantinopel en het Midden-Oosten.

Veel mensen denken aan helmen met hoorns als ze de term Viking horen. Dit is echter historisch niet correct. In de 19e eeuw vonden archeologen vaak holle hoorns naast helmen in graven van Vikingen. Lange tijd geloofde men dat de hoorns oorspronkelijk vastzaten aan de helm. Dit beeld verspreidde zich gedurende heel de 19e eeuw door de wereld. Daarna bewezen archeologen dat de hoorns gewoon een functie hadden als drinkbeker en bijgevolg niets met de helm te maken hadden.

Tussen 1000 en 1100 werd Scandinavië bezocht door christelijke predikers. Daarmee werden ook de "woeste" Vikingen geleidelijk bekeerd tot het Christendom en verdween de "plaag uit het Noorden". Hun directe nakomelingen zijn de huidige IJslanders, Denen, Noren en Zweden. Ook een gedeelte van de bewoners van de door hen gekoloniseerde gebieden mogen de Vikingen onder hun voorouders rekenen.

Bron: Wikipedia.

  

Niet ver van de Vikingburcht staat een kerk uit de 12de eeuw. Wij lopen er een rondje omheen. Veel kerken, die wij tijdens deze vakantie hebben gezien, hebben ongeveer dezelfde vorm en bouwwijze.

Zicht op de Limfjord © copyright dutchmarco
Zicht op de Limfjord.
  
Kerk van Aggersborg © copyright dutchmarco
Kerk van Aggersborg. (De foto bovenaan dit
dagverslag is ook van deze kerk.)

Over de kerk van Aggersborg © copyright dutchmarco

  

Wij rijden dezelfde weg als dat wij gekomen zijn, weer terug naar huis.
's Avonds eten wij aardappelen, vlees en broccoli met daarover gemalen kaas.
Omdat wij vandaag dus veel regen en wind hadden, hebben wij na lange tijd maar weer eens de lange broek en een jack aangetrokken.

Vandaag hebben wij 51 km gereden.

[ TERUG naar DAG 10 ]      [ VERDER naar DAG 12 - rondje Limfjord ]

[ Naar bovenkant van de pagina. ]
Deens hart